Skip to main content

„Við sýnum því auðvitað skilning að það sé uppi aðhaldskrafa núna en þá væri nær að nálgast viðfangsefnið með því að ræða þá lyfjaflokka sem hafa valdið mestu hækkununum í stað þess að setja markaðinn í háaloft,“ segir Jakob Falur Garðarsson, framkvæmdastjóri Frumtaka, í viðtali í nýjasta tölublaði Viðskiptablaðsins.

Blaðið fjallar í ítarlegri fréttaskýringu um fyrirhugaða reglugerð um verðlagningu og greiðsluþátttöku lyfja sem valdið hefur titringi innan lyfjageirans hér á landi. Fram kemur í umfjölluninni að aðilar á lyfjamarkaði hér líki áhrifum reglugerðardraga heilbrigðisráðherra við jarðskjálfta. Fyrirhugaðar breytingar séu til þess fallnar að fæla framleiðendur frá því að markaðssetja lyf sín hér á landi. Þá gæti komið til þess að framleiðendur hugi að því að draga til baka skráningar lyfja sem þegar eru hér á markaði. Reglugerðardrögin feli í sér kaldar kveðjur í kjölfar heimsfaraldurs Covid-19.

Horfið frá sæmilegri sátt

Í greininni er rætt við Jakob Fal og Andrés Magnússon, framkvæmdastjóra Samtaka verslunar og þjónustu (SVÞ). Bent er á að ný heildarlöggjöf um lyf taki gildi um áramót og að undanfarnar vikur hafi birst í samráðsgátt ríkisstjórnarinnar drög að reglugerðum sem nauðsynlega þurfi að setja samhliða gildistöku laganna.

Um leið er bent á þá staðreynt að hið opinbera hafi um árabil stýrt verðlagningu lyfja. „Það gefur auga leið að í gegnum tíðina hafa hið opinbera og lyfjafyrirtæki ekki endilega verið sammála um hvað sé ásættanlegt heildarverð. Ríkið vill, eðli málsins samkvæmt, fá lyfin á sem hagstæðustu verði meðan söluaðilar vilja fá eitthvað fyrir sinn snúð. Sæmileg sátt hefur hins vegar verið í þessum efnum undanfarin ár eftir að lending náðist milli aðila. Fyrirhuguð reglugerð hverfur frá því fyrirkomulagi í veigamiklum atriðum,“ segir þar.

„Þetta er verulegt áhyggjuefni þeirra sem eru að þjónusta þennan markað. Ef fram fer sem horfir mun þetta hafa alvarleg áhrif á framboð lyfja á Íslandi,“ er haft eftir Jakobi Fal. Bent er á að í fjölda landa ráðist verð lyfja af viðmiðunarkörfum lyfja í öðrum löndum og það vilji gleymast að önnur lönd séu með Ísland inni í sinni viðmiðunarkörfu þegar kemur að ákvörðun hámarksverðs hjá sér.

„Lágt verð á örmarkaðnum Íslandi getur því haft áhrif til lækkunar í öðrum löndum og þá er tæpast hagkvæmt að halda skráningu lyfsins áfram,“ segir í umfjöllun Viðskiptablaðsins.

Aðgerð í andstöðu við markmið laga

Andrés Magnússon segir SVÞ hafa gífurlegar áhyggjur af því að breytingin verði til þess að letja fyrirtæki til að skrá lyf á markað hér á landi og að flóðbylgja afskráningar lyfja eigi sér stað taki reglugerðin gildi í óbreyttri mynd. Slíkt muni leiða til þess að undanþágulyfjum fjölgi, en nú þegar sé um fjórðungur lyfja hér á landi undanþágulyf, sem leiði til aukins kostnaðar og skriffinnsku fyrir lækna, stjórnvöld og markaðsaðila.

„Það má ekki gleyma því að lyfja- og lyfjadreifingarfyrirtækin eru einn hlekkur í keðju heilbrigðiskerfisins. Þessi nálgun niður á lægsta verð stuðlar að minna framboði, er í andstöðu við markmið laganna og stefnir öryggi sjúklinga og kerfisins í voða,“ segir Jakob Falur í viðtali við blaðið.

Þá hafa fleiri gagnrýnisraddir heyrst vegna frumvarpsdraga heilbrigðisráðherra, en Morgunblaðið birti í dag aðsenda grein Ólafs Stephensen, framkvæmdastjóra Félags atvinnurekenda, undir yfirskriftinni „Lyfjaöryggi í hættu stefnt“. Þar segir hann að lyfjaöryggi á Íslandi verði beinlínis ógnað verði drög ráðherra að gildandi reglugerð.

Grein Ólafs má nálgast HÉR á vef Félags atvinnurekenda.

Umfjöllun Viðskiptablaðsins er svo einnig að finna á vef blaðsins.